icon-1.png
Garantiedisclaimer

Apex International is committed to manufacturing all its products according to our customers expectations and oem specifications.

icon-2.png
Claimprocedure

We take pride to ensure the highest quality. In the unlikely event that our product was not delivered as expected, here's how to let us know.

icon-3.png
Gebruiken en Onderhouden

When used/cared properly the lifetime of an anilox roll/sleeve is 2 years. A few simple steps can help you maxmize the lifetime of your anilox rolls/sleeves.

icon-4.png
Reinigen

If ink is allowed to dry, build-up will cause your print quality will become inconsistent. By using a regular cleaning procedure, you can easily avoid this.

Garantiedisclaimer voor onder-corrosie 

Bij de fabricage van alle producten van Apex International staan de verwachtingen van onze klanten en de OEM-specificaties centraal. We zijn er trots op dat we tijdens elke fase van het productieproces constant aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen via onze QCA-instructies op grond waarvan onze meetinstrumenten (microscopen, micrometers, enz.) dagelijks intern worden geijkt. Daarnaast sturen we regelmatig testmonsters van onze materialen naar toonaangevende universiteiten voor onafhankelijke beoordeling en validatie.

 Onze productiemedewerkers zijn volledig getraind in de QCA-normen voor een volledige traceerbaarheid van het product.

 In het onwaarschijnlijke geval dat u een product van Apex ontvangt dat niet aan de vereiste normen voldoet, kunt u de onderstaande procedure volgen. Deze staat ook op de achterkant van ons QCR-rapport.

Garantie

Deze beperkte garantie geldt voor fysieke goederen, rasterwalsen, rastersleeves, lijmsets en andere

bij Apex International gekochte producten.

Apex kan ervoor kiezen vervoer te regelen en het product na ontvangst volledig te onderzoeken en te beoordelen.

Als tijdens het onderzoek niet duidelijk een fabricagefout kan worden vastgesteld, behoudt Apex zich het recht voor kosten in rekening te brengen, zoals inspectie- en/of reinigings- en transportkosten.

Wat valt onder deze beperkte garantie?

Deze beperkte garantie dekt onze producten tegen onder-corrosie mits het product tijdens de garantieperiode wordt gebruikt onder normale industriële werkomstandigheden en de aanbevelingen ten aanzien van onderhoud, reiniging en opslag worden opgevolgd.

Tijdens de garantieperiode zal Apex International kosteloos producten of onderdelen van een product repareren of vervangen die defect blijken te zijn als gevolg van materiaalfouten of slecht vakmanschap.

Wat doen we om het probleem te verhelpen?
Apex International zal het product te zijner keuze ofwel kosteloos repareren met behulp van nieuwe of gereviseerde reserveonderdelen ofwel vervangen door een volledig nieuw product.

Hoelang geldt de garantie?

De onder-corrosie-garantieperiode voor onze producten bedraagt 1 jaar/365 dagen vanaf de factuurdatum.  Bij eventuele vervanging van fysieke goederen of onderdelen geldt slechts de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke bestelling. 

Wat valt niet onder deze beperkte garantie?

Onder deze beperkte garantie vallen geen problemen als gevolg van: 

 • slechte opslagomstandigheden, storingen of schade die niet het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.

Wat moet u doen?

Om aanspraak te maken op de garantie moet u eerst contact opnemen met uw plaatselijke Apex-vertegenwoordiger, zodat Apex International de tijd heeft om de claimprocedure te volgen en de meest geschikte oplossing voor u te bepalen.

Volg om een garantieclaim in te dienen de procedure op de achterkant van het QCR-rapport en stuur ons het werkopdrachtnummer en gedetailleerde technische informatie (idealiter foto’s, video’s, drukvoorbeelden, enz.).

CLAIMPROCEDURE

In het onwaarschijnlijke geval dat ons product niet is geleverd zoals verwacht, kunt u ons dit op de volgende manieren laten weten: 

 1. Om de claimprocedure te versnellen, verzoeken wij u het probleem zo gedetailleerd mogelijk uit te leggen en foto's, video’s en een drukvoorbeeld mee te sturen (indien van toepassing). De Apex-referentienummers (AB/W/C-nummers) zijn essentieel om het onderzoek meteen te kunnen starten. Vermeld de nummers bij voorkeur in de onderwerpregel van de e-mail. Stuur uw informatie naar een van de onderstaande interne afdelingen voor een snelle follow-up. Controleer of het product is geleverd door:
 1. Als het product moet worden teruggestuurd naar Apex, maak de wals dan schoon, doe deze in een stevige kist en vermeld het RMA-nummer op de kist. Bij ontvangst verstrekt Apex dan informatie. 
 1. Na ontvangst van het product en de door u verstrekte informatie voert Apex op basis daarvan een volledige inspectie uit, waarna we u meedelen hoe we het probleem willen oplossen. Zodra het besluit is genomen, vervangt Apex het product binnen drie weken.

 

 

Rasterwalsen/sleeves gebruiken en onderhouden

De rasterwals/sleeve wordt gezien als het hart van de flexografische drukpers. De wals/sleeve draagt namelijk een bepaalde hoeveelheid inkt over van A (het inktreservoir/de rubber doseerwals) op B (de drukplaat). Dit moet uiterst nauwkeurig gebeuren. Als het oppervlak van de rasterwals/sleeve beschadigd is, wordt een ongelijke laag inkt overdragen op de drukplaat, met als gevolg een slechte drukkwaliteit. Daarom is een optimale behandeling van de rasterwals/sleeve uitermate belangrijk. Als de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften goed worden opgevolgd, gaat een rasterwals/sleeve twee jaar mee. Met een paar simpele maatregelen kunt u hiervoor zorgen. Uw rasterwalsen/sleeves kunnen dan zelfs nog langer meegaan.

Hantering bij inontvangstname

 • Controleer bij inontvangstname van een nieuwe wals/sleeve in uw bedrijf altijd de kist op beschadiging aan de buitenkant. Als u ziet dat de kist beschadigd is, zeg dit dan tegen de vervoerder om de aansprakelijkheid vast te stellen.
 • Haal de wals uit de transportkist en verwijder het beschermende verpakking.
 • Controleer de wals op schade, zoals deuken en krassen. Deze zijn namelijk invloed op de drukkwaliteit.
 • Wilt u een claim indienen wegens transportschade, gooi het verpakkingsmateriaal dan niet weg, maar gebruik het om de wals/sleeve terug te sturen naar Apex. Vermeld de transportclaim ook op de leveringsbon. Schrijf in geval van een transportclaim op de vervoersdocumenten dat de kist beschadigd is. Vermeld ook de naam van de chauffeur en laat hem zijn handtekening plaatsen. Maak verder een foto als bewijs.

Montage in de pers

 • Hanteer de wals/sleeve voorzichtig. Laat de wals/sleeve nooit op het oppervlak rusten om te voorkomen dat het gegraveerde oppervlak beschadigd raakt. Houd de wals/sleeve altijd vast aan de astappen.
 • Dek bij het in de pers monteren van een rasterwals/sleeve de body af met een wikkel of cover om het gegraveerde oppervlak te beschermen tegen schade door stoten tegen een hard vlak, zoals het machineframe.
 • Keramiek is niet stootvast en schilfert snel. Geschilferd keramiek aan de uiteinden van de wals/sleeve kan er uiteindelijk toe leiden dat inkten en oplosmiddel onder het keramiek doordringen. Hierdoor gaat de wals minder lang mee en kunnen zelfs de rakelmessen gaan splinteren.

In het dagelijkse druk-/productieproces

 • Laat als de rasterwals in de pers is gemonteerd de wals nooit drooglopen met een gevuld inktkamerrakelsysteem tegen de wals. Dit leidt namelijk tot overmatige slijtage van de rakelmessen en krassen op het raster.
 • Laat als er inkt in de kamers zit de wals draaien, zodat de cellen niet verstopt raken met droge inkt.
 • Probeer opgedroogde inkt op het oppervlak of aan de zijkanten van de wals/sleeve nooit ‘af te bikken’; het keramiek raakt namelijk snel beschadigd.
 • Volg de voorschriften voor dagelijkse en periodieke reiniging. Gebruik een chemisch reinigingsmiddel met een pH-waarde tussen 6,5 – 10,5.
 • Geen chloor, ammoniak of 100% zuur als reinigingsmiddel gebruiken. Deze stoffen tasten namelijk de keramische laag aan en veroorzaken corrosie.
 • Berg rasterwalsen/sleeves afgedekt op in een rek of in de oorspronkelijke kist. Als u de walsen/sleeves afdekt, zorg er dan voor dat het oppervlak van het raster volledig schoon en droog is.

Aanvullend advies voor rastersleeves:

 • Sleeves zijn technisch uiterst geavanceerde en delicate producten waarmee uiterst voorzichtig moet worden omgegaan. Plotselinge schokken en plaatselijke hoge druk kunnen tot problemen leiden met de TIR-waarden of passing.
 • De monteerbaarheid/TIR-waarden van de constructie van de door Apex International geproduceerde rastersleeves worden grondig getest op een mandrel en goedgekeurd voordat de producten de fabriek verlaten.
 • Controleer of de luchtmandreldiameter met name vóór de eerste luchtgaten binnen de oorspronkelijke Stork-tolerantie valt en niet beschadigd is.
 • De sleeve moet probleemloos op de mandrel kunnen worden gemonteerd. Houd er echter rekening mee dat schommelende/wiebelende bewegingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de tolerantie van de sleeveconstructie.
 • De op de luchtcilinder gemeten luchtdruk moet tussen 6 en 8 bar (87-116 psi) liggen.
 • Het luchtstroomvolume mag nooit lager zijn dan 12 liter per seconde (0,42 kubieke voet/sec).
 • Het persluchtsysteem en de cilinderoppervlakken moeten vrij zijn van vocht, oliën, smeermiddelen en inkten.
 • Controleer van tijd tot tijd op verstoppingen in de luchtuitlaatgaten. Alle luchtgaten moeten open zijn.
 • Houd de sleeves aan de binnen- en buitenkant schoon: opgedroogde inkt tot schade en een onjuiste passing leiden. Zorg ervoor dat de luchtmandrel schoon is en binnen de OEM-toleranties in goede staat verkeert alvorens een sleeve te monteren. Stel ook het luchtsysteem af overeenkomstig de OEM-specificaties.
 • Monteer de sleeve in een rechte horizontale lijn, zonder de sleeve omhoog of omlaag te duwen. De sleeve mag op de mandrel alleen worden gedraaid. Zorg ervoor dat de sleeve niet hard tegen de achteraanslag slaat om te voorkomen dat het keramiek gaat schilferen.
 • Een rastersleeve mag niet worden ondergedompeld.
 • Spoel alvorens de sleeve af te dekken alle resten van het chemisch reinigingsmiddel goed af en laat de sleeve volledig drogen.
 • Gebruik vooral op de inwendige delen van de sleeve geen vet of vaseline.
 • Vanwege de concentriciteit en de TIR-waarden moeten rastersleeves verticaal in een rek op een stevig schuimrubber blok worden opgeborgen. Dek de sleeves af ter voorkoming van schade.

De rasterwalsen/-sleeves reinigen

Bij normaal gebruik en voor een lange levensduur en een hoge drukkwaliteit moeten rasterwalsen/-sleeves direct na een drukgang worden gereinigd om de inkt te verwijderen. Als de inkt indroogt, kan door de ophoping van resten in de cel de hoeveelheid ‘vloeibare’ inkt die vanuit de cel moet worden overgedragen op een drukplaat afnemen. Omdat niet constant evenveel inkt wordt overdragen, is ook de drukkwaliteit niet meer constant. U kunt dit eenvoudig voorkomen door regelmatig een reinigingsprocedure uit te voeren.

Voor de dagelijkse reiniging van de rasterwals/-sleeve:

 • Schoon water met een maximale Dh-waarde < 7°

of

 • een reinigingsmiddel op alcoholbasis

of

 • Een chemisch reinigingsmiddel (pH-waarde tussen 5 – 11). Apex adviseert BioClean-vloeistoffen voor het dagelijks of periodiek reinigen van rasterwalsen en -sleeves.

Algemene opmerkingen:

 • Apex International adviseert het gebruik van reinigingsmiddelen die niet schadelijk zijn voor het milieu en evenmin voor onze producten. Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat de zuurgraad (pH) leidend is. Alle reinigingsmiddelen moeten een pH-waarde tussen 5 – 11 hebben. Bij een waarde van < 5 wordt de reinigingsvloeistof zuur en gevaarlijk voor producten van staal. Bij een pH-waarde van > 11 kan aluminium worden aangetast. Reinigingsvloeistoffen moeten worden gebruikt overeenkomstig de eisen van de fabrikant. Lees altijd aandachtig de reinigingsvoorschriften (veiligheids- en productinformatieblad). Apex International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door reinigingsmiddelen.
 • Geen chloor, ammoniak of 100% zuur als reinigingsmiddel gebruiken. Deze stoffen tasten namelijk de keramische laag aan en veroorzaken corrosie.
 • Altijd het juiste product met de specifieke borstel gebruiken. De staalborstel voor keramische walsen en de koperborstel voor verchroomde walsen.

Reinigingsprocedure met (BioClean)-vloeistoffen:

 • Breng de reinigingsvloeistof van uw keuze aan op het walsoppervlak en laat de vloeistof inwerken.
 • Reinig het oppervlak van de wals met de staalborstel (bij een keramische wals/sleeve). Borstel de plek met een draaiende beweging en zet daarbij zoveel mogelijk kracht. Zorg ervoor dat de wals tijdens deze stap nat blijft. Door de borstelbewegingen dringt het reinigingsmiddel de cellen binnen en wordt de inkt verwijderd.
 • Spoel de wals na reiniging af met warm water (max. 40 °C en Dh-waarde < 7°).
 • Veeg de wals af (met een veger of een pluisvrije doek).
 • Controleer de wals en herhaal zo nodig de reinigingsprocedure.
 • Controleer of de wals/sleeve droog is; er mag onderaan de wals/sleeve geen druppelvorming optreden. Als dat wel gebeurt, veeg de druppels dan af.
 • Laat de walsen/sleeves drogen (sleeves -> verticaal!)
 • Berg de wals/sleeve op in een rek of in de oorspronkelijke kist/verpakking. Niet in folie wikkelen.

Aanvullende informatie voor het reinigen van sleeves:

 • De sleeves niet onderdompelen.
 • Plaats de sleeves na reiniging verticaal op een stevig schuimrubber blok (TIR en concentriciteit!)

Aanvullende informatie voor het reinigen van rasterwalsen voor de golfkartonindustrie:

Watergedragen inkten in deze rasterwalsen kunnen goed worden verwijderd door de wals 1 tot 2 uur te spoelen in een bak met warm water (max. 55 °C) en een reinigingsvloeistof.

Reinigingsprocedure voor mechanische diepreiniging van rasterwalsen/-sleeves

Apex adviseert de volgende methoden voor mechanische diepreiniging:

 • BioClean-vloeistoffen

Rasterwalsen/-sleeves kunnen met bepaalde BioClean-vloeistoffen periodiek worden gereinigd. Een beschrijving hiervan vindt u hier. Elke vloeistof vereist een specifieke reinigingsmethode die duidelijk wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing bij het product.

 • BioJet In-Press of Cabinet -> REINIGING BINNEN IN DE CEL

De BioJet-dieptereinigingsmethode werkt met ‘droog’ natriumbicarbonaatpoeder. Een korreltje natriumbicarbonaatpoeder komt met kracht tegen de rasterwals/inktlaag aan en spat vervolgens uiteen. Door de impact hiervan op het rasteroppervlak komt het vuil los van het oppervlak. Het resultaat is een schone wals. Alle soorten inkt kunnen worden verwijderd: watergedragen/solvent-/UV-inkten en zelfs tweecomponenten coatings. Het is een veilige methode, waarbij het risico op schade aan de rasterwalsen/sleeves minimaal is. Bovendien is het een milieuvriendelijke methode, want het poeder kan gewoon bij het normale afval. De apparatuur is volledig geautomatiseerd en daardoor gebruiksvriendelijk. De wals/sleeve hoeft niet af te koelen en kan direct na reiniging weer in de machine worden gemonteerd. Er zijn twee mogelijkheden: het In-Press-systeem en Cabinet.

 • OptiClean-systeem

Deze methode bestaat uit drie stappen in een volautomatische cyclus: 1) De walsen/sleeves worden gewassen met een verwarmd chemisch reinigingsmiddel (universele vloeistof voor watergedragen, solvent- of UV-inkten) in een gesloten circuit. 2) De walsen/sleeves worden gespoeld met water onder hoge druk in een gesloten circuit. 3) De walsen/sleeves worden gedroogd met perslucht ter voorkoming van calciumsporen. Verdere nabehandeling is niet nodig. Onderaan de wasinrichting bevinden zich twee rubber walsen (één aangedreven) en de wals/sleeve ligt daarbovenop. Twee adapters aan weerszijden van de sleeve voorkomen indringing van chemicaliën of water. Als chemisch reinigingsmiddel wordt een gewone watergedragen vloeistof gebruikt. Veilig voor walsen en sleeves.

Hebt u hulp nodig bij het reinigen, neem dan gerust contact op met uw plaatselijke Apex-vertegenwoordiger.

RESOURCES

Request a Quote